SKUMBETONG

FRAMTIDENS BYGGNADSMATERIAL

Skumbetong är ett prisvärt och lätt, cementbaserat material med attraktiva egenskaper. När Skumbetong produceras under ideala förutsättningar är tryckhållfastheten hög och värmekonduktiviteten låg. Densiteten kan fritt anpassas efter behov i området 400 - 1800 kg/m3.

 

 

SESAB använder Aercretes unika mobila system som tillverkar Skumbetong från bas-ingredienserna på plats, kontinuerligt, med patenterad processtyrning för ett exakt förväntat resultat, varje gång.

PROCESSEN

Vanlig betong är en blandning av cement (bindemedel), sand (fyllningsmedel) och vatten. Den kemiska reaktionen mellan cement och vatten gör att betongen stelnar och blir hård och slitstark.

 

Råvarorna är billiga men betong har för vissa ändamål oönskade egenskaper såsom en hög egenvikt, ca 2,400kg/m3, dålig termisk isolering och den är också svår att bearbeta efter att den har härdat.

 

För att motverka betongens negativa egenskaper kan fyllnadsmedlet, sanden, ersättas med annat material. I Skumbetong ersätts sanden helt eller delvis med små, runda luftbubblor.

 

Ju mindre sand och därmed ju mera luft, ju lägre blir materialets densitet, egenvikt. Med den minskade vikten ökar materialets isolerande förmåga, och på grund av att hårdheten i materialet också minskar så blir det också lättare att bearbeta.

 

Skumbetong produceras typiskt med densiteter från 400 - 1800 kg/m3. Skumbetong är lättflytande och fyller ut i skrymslen och vrår, den kräver ingen packning eller vibrering och är i det närmaste självnivellerande. Skumbetong måste produceras på plats för att densiteten ska kunna förutsägas och för att nå maximal styrka

EGENSKAPER

FÖRDELAR MED AERCRETES SYSTEM

 

 • Mobilt system för produktion på plats
 • Varierbar densitet i området 400-1800kg/m3
 • Hög produktionskapacitet, upp till 25 m3/tim
 • Konternuerlig blandningsprocess
 • Komplett system - "just add water"
 • Homogen blandning uan variationer
 • Färdig slutprodukt direkt från billiga råvaror
 • "Grön" på grund av minimalt transportarbete
 • Inbyggd pump med god räckvidd
 • Användarvänlig datastyrning
 • Inget behov av injusteringar innan körning

 

FÖRDELAR MED SKUMBETONGEN

 

 • Anpassbar densitet från 400 - 1800 kg/m3
 • Tryckhållfasthet från 2 N/mm2 redan vid 400 kg/m3
 • Lättflytande, pumpbar och självnivellerande
 • Ingen packning eller vibrering
 • God ljudabsorberingsförmåga
 • Schaktbar och bearbetningsbar med handverktyg
 • Frostsäker
 • Ej vattenabsorberande
 • God värmeisolerande förmåga
 • Okänsligt för brand och höga temperaturer
 • Monolitisk efter härdning
 • Eroderar inte och kräver inget mottryck

 

Aercrete 625 är ett komplett, mobilt system för produktion av skumbetong från cement, vatten och för högre densiteter även sand.

 

Skumbetongen produceras på plats där endast tillgång på vatten krävs och pumpas direkt i gjutformen. Aercrete 625 kombinerar följande funktioner.

 

 • Mobil släpvagn <3500kg
 • Robust dieselmotor som kraftkälla
 • Cementblandare med kontinuerlig blandning
 • Skumgenerator
 • Betongpump
 • Datorierad dosering och processövervakning

 

Aercretes koncept medger ett lågt W/C tal (vatten/cement), väl under 0,5 vilket i sin tur maximerar slutproduktens tryckhållfasthet samtidigt som materialets krympning och risk för sprickbildning minimeras.

 

Aercretes patenterade processtyrning doserar noggrant ingredienserna, inklusive luften och garanterar att resultatet blir som förväntat varje gång.

 

Produktionskapaciteten är upp till 25 m3/tim och pumpavståndet är upp till 200m horisontellt eller 30m vertikalt.

 

Det s.k. transportarbetet minimeras då varken den slutliga volymen (jmfr. cellplast) eller vattnet (jmfr. leverans från betongstation) behöver transporteras.

 

Planering, koordinering och ”gjutarfrossa” minimeras också eftersom den kemiska processen startar och stoppas på plats i maskinen och då den levererade mängden betong anpassas på plats utan någon risk att leveransen inte räcker till och utan att man behöver oroa sig för kostsam deponi av överbliven betong.

 

Allt detta medverkar till en Skumbetong av oslagbar kvalitet; Levererat av SESAB.

AERCRETE SYSTEMET

DIMENTIONER

 

Vikt: 3500 kg

Bredd: 2250 mm

Höjd: 1970 mm

Längd: 6520 mm

Tankrymd(V/A/D) 100 l/tank

Materialfack: 3 st

Materialvolym: 500 l/fack

Kraftkälla: 74,5 kW dieselmotor

Kapacitet: 8-25 m3/tim

Pump längd: <200 m

Pump höjd: <30 m

Krav vattentillförsel: 30-80 l/min

Ställbart drag: 0,3-1,2 m i höjdled

Kula: 50 mm

Dragfordon: 12-24 Volt DC

 

Aercrete 625 är konstruerad för att rymmas, tillsammans med upp till 4,000 liter Aercell, i en 20 fot container för längre transporter.

 

Maskinen är bromsad och EU-godkänd för 80km/tim och kan med rätt körkortsbehörighet dras efter en SUV eller lastbil.

 

 

FUNKTIONER

 

Aercrete 625 är självförsörjande på kraft och drivs av en dieselmotor. Dieselkonsumtionen är ca 0,5 l/m3 skumbetong. Alla rörliga delar på maskinen, såsom skruvar, pumpar och stödben är hydrauldrivna. Rengöring av maskin och utrustning kan göras med vatten och luft från maskinen. Med de tre stödbenen placeras maskinen enkelt i nivå före start. Maskinen kopplas till dragfordonets 12VDC eller 24VDC för belysning under transport på väg. I maskinen finns basrecept från 400kg/m3 upp till 1800kg/m3. Ytterligare recept kan utformas enligt kundspec. Maskinens dator styr och övervakar processen med hög noggranhet. Alla aktiviteter och värden från processen sparas i logfil som kan sparas på ett USB minne och exporteras till Excel.  Maskinen kan enkelt manövreras med en handkontroll

TILLVERKNING

DATA

Dessa recept är förprogrammerade i maskinen och testade för att ge en god balans mellan hållfasthet och materialpris.

 

SESAB kan justera recepten baserat på eget val av material och även lägga in egna recept optimerade för t. ex. styrka, pris eller andra specifika ändamål.

Recept för 1m3 Aercrete FC

Kurvan nedan är en indikation på vad som är möjligt med skumbetong. Kurvan har framtagits efter tester i samarbete med TPD (Technisch Physiche Dienst) i Nederländerna.

 

Specifik cement, tillsatser, receptoptimering och andra faktorer medverkar till det faktiska resultatet.

 

Maskinägaren ansvarar för skumbetongens kvalitet. Tester rekommenderas innan skumbetong produceras och levereras till slutkund mot specifika krav.

Möjlig tryckhållfasthet

Värmekonduktivitet