SESAB | Framtidens Byggnadsmaterial
OM SESAB TJÄNSTER SKUMBETONG KONTAKT GALLERI VANLIGA FRÅGOR

NYHETER

Följ gärna SESAB på facebook

SKUMBETONG

SESAB's Skumbetong är flexibel, miljövänlig, isolerande, brandsäker och har en låg vikt

FRAMTIDENS BYGGNADSMATERIAL SESAB
OM SESAB FRAMTIDENS BYGGNADSMATERIAL

SESAB strävar efter att vara ett ledande företag inom Sverige som entreprenörer av skumbetong, en lättbetong innehållande små små luftporer. Detta uppnår vi med rätt kvalité, service och minsta miljöpåverkan. Vår verksamhet vänder sig till både företag och privatpersoner. Skumbetong är ett prisvärt och lätt, cementbaserat material med attraktiva egenskaper.

 

Kännetecknande för vår lättbetong är att den är sättningsfri, schaktbar och motverkar erosion.

 

Skumbetong har god tryckhållfasthet, bra värmeisoleringsförmåga och kan tillverkas i olika densitet i området 400 - 1800 kg/m3.

Endast Aercretes unika mobila system tillverkar betongen på plats, med en kontinuerlig blandningsprocess, med patenterad  processtyrning för ett exakt förväntat resultat, varje gång. Systemet reducerar transporter och är ett miljövänligt alternativ som använder naturliga råvaror.

 

Tillämpningar för skumbetong finns inom:

 • Markanläggning
 • Byggnation både i samband med renoveringar, skador och nybyggnation

 

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss för mer information.

KONTAKTA SESAB
FRAMTIDENS BYGGNADSMATERIAL
SESAB'S SKUMBETONG ÄR
SKUMBETONG
GALLERI
VÅRA TJÄNSTER BYGGINDUSTRI

Nybyggnation Platta på mark Energismarta konstruktioner Renoveringsarbeten Nivåutjämning av golv Fyllningav torpargrunder Isolering i krypgrunder Isolering av källargolv för golvvärme isolering avbjälklag stambyten Rotarbete Arbete utförs på plats
 GEOTEKNIK Lättfyllnad som alternativ till cellplast Markåterfyllnad Grundarbeten Renovering av pirer, kajer och kanalsidor Återfyllnad av urlakade rustbäddar i marin miljö INFRASTRUKTUR Fyllnad i rör och kabelgravar Bullerskydd Hålrumsfyllnad BETONGINDUSTRI Prefabricering av element och block
VANLIGA FRÅGOR
 • Vilken typ av cement kan användas för vår skumbetong?

  Vår skumbetong kan tillverkas med all typ byggcement.

 • Kommer luftcellerna i vår skumbetong att gå sönder under produktionen och hanteringen?

  Den speciellt framtagna skum koncentratet, Aercell A-7, i kombination med vår otroliga skum generator, garanterar systemet att inga luftceller kommer ta skada under produktionen.

 • Hur mycket kostar skumbetong (jämfört med traditionell betong)?

  Vår skumbetong tillverkas direkt vid byggplatsen vilket sparar transportkostnader för råmaterial väsentligt mycket.

  Ytterligare besparingar är behovet av färre personer och mindre armering tack vara den lägre vikten. Slutligen beror priset av skumbetong på vilken densitet, den geografiska ytan och den aktuella applikationens krav.

 • Hur distribueras vår skumbetong?

  Vår skumbetong produceras kontinuerligt och pumpas av en inbyggd slangpump. Kapaciteten hos maskinen är upp till 25m3/tim och kan pumpas upp till 40m vertikalt och 200m horisontellt beroende på densitet.

 • Vad är relationen mellan densitet och hållfasthet?

  Genom att ersätta det tunga materialet, sand, med luft kommer både densiteten och hållfastheten på den färdiga skumbetongen att sjunka (se diagram). Konstruktören kan då välja rätt mängd av de olika materialen för att få en så bra slutprodukt som möjligt för applikationen.

   

  SESAB kan också bistå med kundanpassade recept beroende på projektets krav.

 • Vilken W/C faktor har vår skumbetong?

  Normalt i traditionell betong är W/C (water/cement) faktorn någonstans mellan 0,5 och 0,55. I Aercrete FC finns massvis med runda luftceller som nästan fungerar som kullager, detta göra att W/C faktorn kan sänkas till 0,4 vilket ökar hållfastheten hos produkten.

   

  W/C faktorn får inte vara mindre än 0,35 när skummet blandas med betongen, då börjar cementen reagera med vattnet som finns i skummet vilket leder till att skummet delvis eller helt kollapsar.

 • Måste vår skumbetong efterarbetas?

  Vår skumbetong är i stor mån självnivelerande, vilket ger minimalt efterarbete. Med vår skumbetong behövs heller ingen puts, men skulle det finnas som krav fäster putsen väldigt bra. Det är också möjligt att måla eller fästa tapet direkt på innerväggen.

 • Vilka är för/nackdelarna med vår skumbetong jämfört med traditionell betong?

  Det är svårt att jämföra de olika typerna av betong eftersom de används till olika ändamål.

 •  Vilka olika material består vår skumbetong av?

  Vår skumbetong består av cement, vatten, luft och finkornig sand. Genom att mer eller mindre ersätta sanden med luft varierar densiteten och hållfastheten proportionellt. Även polystyrenkulor och aska kan användas som lättningsaggregat.

 • Med vilken densitet och hållfasthet kan vår skumbetong tillverkas

  Vår skumbetong kan tillverkas med densitet mellan 400 – 1800kg/m3 med en tryckhållfasthet mellan 2 – 24N/mm2 (se diagram).

 • Är det möjligt att armera vår skumbetong?

  Vår skumbetong kan armeras med stål om applikationen kräver det med skillnaden att endast 30 - 50% stål är nödvändigt jämnfört med tradiotionell betong. Större, prefabricerade byggblock kan behöva lite armering för att förhindra sprickbildning och öka hållfastheten vid hantering och lyft. Ett annat alternativ för huskonstruktioner är att armera med plastfiber.

isolerande - miljövänligt - flexibelt

brandsäkert - låg vikt

KONTAKTA SESAB

Submitting Form...

The server encountered an error.

Tack för ditt meddelande

SESAB FACEBOOK
SESAB STARSIDA FRAMTIDENS BYGGNADSMATERIAL