Hoppa till innehåll

SKUMBETONG

MER ÄN BARA BETONG 

TID

Skumbetongen pumpas direkt i form med upp till 20m3/h och klarar ca 40m vertikalt och 200m i horisontell riktning. Golvvärme och topplager kan appliceras redan efter 24 timmar. Skumbetongens egenskaper innehåller flera traditionella moment i ett och samma material, vilket innebär tidsbesparingar för beställaren då flera moment kan slopas samt binder inte upp egen arbetskraft på detta.

EKONOMI

Eftersom beställaren kan hoppa över onödiga moment och inte binda upp personal och i stället kan lägga arbetskraft på annat håll sparar beställaren både materialinköp och arbetstid (Tid är pengar).

MILJÖ

Skumbetongen produceras på plats i en kontinuerlig process och pumpas till form. Detta innebär ett stort antal minskade transporter jämfört med andra alternativ. Genom användandet av skumbetong tar beställaren ett aktivt beslut att minska användandet av plastbaserade material på våra arbetsplatser.

pawel-czerwinski-72K-m8jTotA-unsplash

VARFÖR SKUMBETONG?

– God värmeisoleringsförmåga vid låg densitet samt omsluter installationer tätt och är skarvfri för minimalt värmeläckage.

– God tryckhållfasthet även vid lägsta densitet (400kg/m3), från 1mpa (ca 100ton/m2)

– Högsta brandklass A1 (innehåller inget organiskt eller brandfarligt material), skumbetongen kan inte brinna och spränger inte likt vanlig betong.

– Goda ljuddämpande egenskaper både från stegljud och buller

– Skumbetong är miljövänlig och innehåller ingen polystyren eller andra kemikalier, skumbetongen produceras och pumpas på plats vilket minimerar transporter jämfört med traditionella tillvägagångssätt

– Tidsbesparande för beställaren då moment kan plockas bort vilket frigör personal till andra arbetsuppgifter

se fler användningsområden

Ett mångsidigt material

Skumbetong är ett cementbaserat isolerande material avsett för lättfyllnad, materialet blandas och pumpas på plats och kan gjutas i olika densitet från 400 kg /m3 – 1800 kg /m3, endast tillgång till vatten behövs på plats.

Skumbetong består av cement, vatten, sand (vid tyngre densitet) och en syntetisk tensidbaserad skumbildare. Skumbetongen fyller ut utan vibrering, är sättningsfri och bildar en solid kropp utan skarvar. Skumbetongens unika egenskaper erbjuder en isolerande betong med bra tryckhållfasthet samt goda ljudabsorberande egenskaper trots dess låga vikt.

Tryckhållfastheten är som lägst 1mpa vid 400 kg /m3 och ökar i takt med densiteten som fritt anpassas efter behov. Skumbetong innehar brandklass A1 eftersom den inte innehåller något organiskt material och kan därav inte antändas, materialet tenderar inte heller att spränga likt vanlig betong under brand.

Skumbetongen är liksom betong helt mineralbaserad och utgör ingen risk för mögelpåväxt, kapillärstigningen i skumbetong är minimal tack vare luftmängden och bubblornas konstruktion. Genom att använda skumbetong gör man ett aktivt val att minska plastanvändningen samt betongtransporter och därmed klimatavtrycket i sitt byggprojekt.

Användningsområden

Skumbetong har ett flertal användningsområden inom nybyggnation, renovering samt markentreprenad:

Platta på mark, Nivåutjämningar, Uppgjutning av bjälklag, Isolering i torpargrunder, Isolering av källargolv, Lättfyllnad som alternativ till cellplast och EPS cement, Markåterfyllnad, Fyllning av rör och ledningar, Isolering av rör, Marina tillämpningar och undervattensgjutningar vid densitet över 1000 kg /m3