Hoppa till innehåll

användningsområden

Ett mångsidigt material
trygghet byggs underifrån

Skumbetongens lättflytande egenskaper gör att skumbetongen flyter ut utan vibrering och sluter tätt runt alla installationer och genomföringar. Skumbetongens egenskaper innebär även lågt form-tryck, skarvfri för optimal isolering och minimalt värmeläckage samt sättningsfri med bevarade egenskaper över tid, skumbetongen absorberar inte heller vätska efter härdning. Golvvärme samt flytspackel/konstruktionsbetong kan appliceras efter 24 timmar.

isolera och mota bort fukt

Skumbetongens lättflytande egenskaper gör att skumbetongen flyter ut utan vibrering och sluter tätt runt alla installationer och genomföringar. Härdad är skumbetongen en skarvfri isolerande enhet med minimalt värmeläckage, skumbetongen är kapillärbrytande och absorberar inte vätska efter härdning. Skumbetongen är sättningsfri med bevarade egenskaper över tid. Golvvärme samt flytspackel kan appliceras efter 24 timmar.

lätt, stark och brandskyddande

Skumbetongens lättflytande egenskaper gör att skumbetongen flyter ut utan vibrering och sluter tätt runt alla installationer och genomföringar. Skumbetongens egenskaper erbjuder en låg vikt, homogen enhet utan skarvar samt suger inte åt sig vatten efter härdning. Den har goda ljudabsorberande egenskaper och utgör ett mycket gott brandskydd (Brandklass A1)

högt ställda krav

Skumbetongens densitet är anpassningsbar efter ändamålet med bland annat recept framtagna för undervattensgjuningar. Skumbetong med en densitet över 1000kg/m3 är ett utmärkt material för restaurering av urlakade, rustbäddar, kajer och pirer. 

När en plan yta krävs

Skumbetongens lättflytande egenskaper gör att skumbetongen flyter ut utan vibrering och sluter tätt runt alla installationer och genomföringar. Härdad är skumbetongen en skarvfri isolerande enhet med minimalt värmeläckage samt bra ljuddämpande egenskaper och utgör ett mycket gott brandskydd (Brandklass A1). Golvvärme samt flytspackel kan appliceras efter 24 timmar.

Bygg snabbt och energieffektivt

Skumbetongens lättflytande egenskaper gör att skumbetongen flyter ut utan vibrering och sluter tätt runt alla installationer och genomföringar. Skumbetongen erbjuder fullgod isolering samt hållfasthet i samma enhet vilket besparar tid och kostnader jämfört med traditionella väggar.

När ett rör har gjort sitt

Skumbetongens lättflytande egenskaper möjliggör fyllning över långa sträckor med en god fyllnadsgrad. Skumbetongen är schaktbar efter härdning samt eliminerar bosättningsmöjligheter för skadedjur. En fyllning genomförs snabbt och med minsta möjliga påverkan på infrastruktur, TMA blir näst intill obefintlig. Spara på kostnad tid och miljö.

Fyll hålrum i mark

Som lättfyllnads i mark flyter skumbetongen ut och fyller upp hålrum i sin helhet. Skumbetong som lättfyllnad innebär mindre plast som grävs ner i marken samt mindre transporter med schaktmassor. Skumbetongens lätta vikt skapar lågt marktryck på geotekniskt svaga områden. Skumbetongen är även schaktbar, sättningsfri och kapillärbrytande.

gjut in tryckkänsliga konstruktioner

Skumbetongens lättflytande egenskaper gör att skumbetongen flyter ut utan vibrering och sluter tätt runt alla installationer. Skumbetongens lätta vikt skapar ett lågt form-tryck under gjutning och utövar inget statiskt tryck efter härdning.